W stanie łagodności możesz czasem dostrzec zbędność aktu fotografii. W akcie czułości względem siebie - możesz nie oceniając zobaczyć siebie.

Close Menu