Witaj na stronie poświęconej uważnej fotografii.

Uważna fotografia, to coś więcej niż zwykłe fotografowanie. Uważna fotografia to praktyka transformująca, dzięki której staniesz się bardziej sobą, masz szansę żyć i odczuwać pełniej. Jest to unikalne podejście, niemal nieobecne we współczesnej kulturze, do sztuki, rozwoju, ducha, estetyki.

Podstawową kwestią jest osiągnięcie uważnego, przestronnego i wyostrzonego stanu umysłu. Celem fotografii nie jest zdjęcie, ale właśnie stan umysłu, dzięki któremu możemy zrobić uważne zdjęcia.

Uważnej fotografii możesz doświadczać na wiele sposobów: jako odbiorca, ale też twórca. Możesz oglądać fotografie, które powstały, podczas gdy ich twórca był uważny, możesz też uważnie te zdjęcia oglądać. Możesz bawić się całym procesem, zarówno fotografowania, jak i obróbki zdjęć. Poznawać siebie i otaczający Cię świat całkowicie inaczej, niż dotychczas. Możesz rozwijać własne poczucie estetyki, a nawet zmienić rozumienie tego, co "ładne i nieładne".

Uważna fotografia to wyprawa w głąb swojej duszy, ale też do najdalszych zakątków wszechświata.

Close Menu