Spotkanie faktur, kształtów, linii, kierunków, kolorów. Ich wzajemne relacje i my, jako obserwatorzy, rejestrujący to wszystko w klatkach obrazów.

Close Menu