Nie ma kamienia, nie ma drzewa, nie ma czasu, nas nie ma.  Nie ma obrazu, zatem co jest? Co widzimy naprawdę, a co widzi nasza wyobraźnia lub pamięć?

Close Menu