Rozpoznać w sobie automatyzm zachowań, zrezygnować z niego, otworzyć się na nieocenianie i nieschematyczne reakcje. Zrobić zdjęcie, od początku. Widząc to, co fotografuję jakby od nowa, pierwszy raz. Mimo tego, że znam obiekt.

Close Menu